Kontinualno usavršavanje znanja naših zaposlenih na stručnim seminarama i obukama, obećavaju brz i kvalitetan servis svih KARCHER proizvoda. Za sve kupljene mašine kod nas vršimo isporuku, puštanje u rad i obuku rukovaoca.